10/03/2018

Het is zeker niet de eerste keer. Het is op weg een traditie te worden. Onze club geeft hand- en spandiensten bij het onderhoud van het Biessumer bos.

Ook dit jaar weer. Wanneer weten we nog niet, maar we gaan zeker weer aan het werk. In het Biessemerbos.
Mocht u mee willen doen, u bent altijd welkom.
U kunt zich aanmelden via de mail.