MFC Kabzeël is een gebouw met een rijke historie

De eerste kerk is gebouwd in 1868. Door verschillende verbouwingen is het gebouw in de loop van de tijd steeds aangepast en verbeterd. Het complex ontleend haar naam aan de consistorie die in 1911 aan de kerk gebouwd is, met een vergaderzaal met de naam Kabzeël.
Kabzeël betekent “verzamelt!”.

 

 

 

Het uiterlijk van het huidige kerkgebouw is bepaald bij de nieuwbouw in 1927. Het ontwerp is van de architect Egbert Reitsma. Het is een fraai voorbeeld van de stijl van Reitsma, met als basis de Amsterdamse School. Het gebruik van mondsteen (“misbaksels”, gesinterde en vervormde baksteen, geproduceerd door de steenfabrieken waaraan Groningen rijk was) in een structuur met diepliggende voegen geeft het metselwerk een bijzonder aanzien.

 

 

 

Door de gewijzigde gebruikseisen is In 2013 gestart met het ontwerp van een Multifunctioneel Centrum. Tegelijkertijd is “De Jimmy’s” al in de voormalige kosterswoning gehuisvest.

 

In 2014 is het ontwikkelde integrale plan gerealiseerd waardoor het huidige complex ontstond. Het geheel heeft de naam Kabzeël gekregen, waarmee de betekenis nog meer inhoud kreeg. De binnenruimte is geheel verbouwd en opnieuw ingericht waarbij de karakteristieke kleuren in ere zijn hersteld.

Het complex is bruikbaar voor verschillende groepsgrootten.

De ruimtes bieden plaats aan groepen vanaf 20 tot 300 gebruikers.

Voor meer afbeeldingen zie ook het fotoalbum

Het MFC heeft ook een eigen website: