OVER LUKULU

Lukulu is een provincie in het uiterste westen van Zambia. Zambia ligt in het binnenland van Zuidelijk Afrika, ten zuiden van de Sahara. Zambia ontwikkelt zich, maar het is nog steeds een arm ontwikkelingsland. De budgetten voor medische voorzieningen zijn er minimaal. Het overgrote deel van de bevolking is ook te arm om medische zorg te betalen.
Het gebied (de provincie District Lukulu) is uitgestrekt en dunbevolkt. Er wonen 90.000 inwoners op 16.000 vierkante kilometer. (Ter vergelijking: Groningen telt 580.000 inwoners op minder dan 3.000 vierkante kilometer).

LUKULU DISTRICTSHOSPITAL

Ons sponsordoel is het Lukulu District Hospital. Dit is een ziekenhuis dat de gehele provincie Lukulu verzorgt. Het ziekenhuis heeft ongeveer 100 bedden. Het ziekenhuis heeft 20 verpleegkundigen (verdeeld over 5 afdelingen) en op dit moment 3 Zambiaanse artsen.

De Lionsclub Appingedam Delfzijl kent Lukulu. Wij zijn er mee verbonden door ons Lions lid Bart Arntzen. Van 2003 tot 2006 heeft hij daar samen met zijn vrouw als arts gewerkt. In die periode heeft het gezin samen met de lokale bevolking en het ziekenhuispersoneel zich ingezet om het leven voor de mensen in Lukulu iets dragelijker te maken. Dit vraagt veel, ook omdat het ziekenhuis te weinig geld heeft. Het heeft een klein budget. Door geldgebrek kunnen de basis verrichtingen vaak niet of onvoldoende uitgevoerd worden. De middelen die vanuit de Zambiaanse overheid beschikbaar zijn, zijn hiervoor volstrekt ontoereikend. Er is een tekort aan middelen (medicijnen, verbandmiddelen en desinfectie middelen). Dat is schrijnend voor een ziekenhuis dat de regio bedient. Desondanks vervult het ziekenhuis deze regionale functie, er is niets anders.

Giften en HJSO-concert

Dat het ziekenhuis toch functioneert, is voor een belangrijk deel te danken aan de financiële ondersteuning en giften die het ziekenhuis krijgt. Met hulp van o.a. de Lionsclub Appingedam-Delfzijl wordt geld ingezameld voor de aanschaf van diverse medische instrumenten maar ook basale middelen als verband en pleister.

Vanaf 2015 hebben we als Lionsclub Appingedam/Delfzijl geld ingezameld voor Lukulu met het HJSO concert (het benefietconcert met het HJSO en het IVAK). Dankzij deze giften kon het Lukulu District Hospital in 2015 een dieselgenerator in gebruik nemen. Om het ziekenhuis te kunnen helpen blijven wij doorgaan met acties. Er blijft behoefte aan medische apparatuur. En het ziekenhuis zelf vraagt natuurlijk onderhoud. Door de gestegen prijzen worden de energiekosten een steeds lastiger knelpunt. Deel van de energiekosten is de olie voor het dieselaggregaat.

 

Energievoorziening

De elektriciteitsvoorziening is in Zambia niet te vergelijken met wat wij in Nederland gewend zijn. De stroom valt regelmatig uit en dan ook nog gedurende langere tijd. Voor een ziekenhuis is dat uiteraard niet toelaatbaar. Niet alleen in verband met verlichting en ventilatie, maar ook vanwege de watervoorziening. Het ziekenhuis heeft een eigen watervoorziening. Deze valt dan ook uit als de elektriciteit er niet is. De enige (nood) voorziening is dan het diesel aggregaat. Deze is eigenlijk als noodvoorziening bedoeld. Ons aggregaat maakt nu heel veel draaiuren Zodanig veel dat de kosten voor de benodigde dieselolie erg hoog zijn. Zo hoog dat ze een te zware belasting voor het ziekenhuisbudget vormen.

 

Zonne-installatie

Nu heeft het ziekenhuis aan zon geen gebrek. Daarom is dit ook een prima plek voor zonne-energie. Dat zou een oplossing kunnen zijn voor de betrouwbaarheid van de energievoorziening en de kosten daarvan ook aanzienlijk verlagen.
Samen met de Lionsclub van Mongu (Zambia, een 100 km van Lukulu) is een plan opgezet om het ziekenhuis volledig te voorzien van zonne-energie. De installatie bestaat uit zonnepanelen en accu’s. Hiermee kan het ziekenhuis overdag en ’s nachts volledig onafhankelijk van het openbare net functioneren. Dit dan dank zij de te bouwen, zonne-installatie met accu’s. Het dieselaggregaat kan dan als noodstroomvoorziening gebruikt worden. Daarmee wordt een beschikbaarheid in de elektriciteits- en de ook zo belangrijke watervoorziening bereikt die past bij een ziekenhuis. Operaties kunnen ongestoord worden uitgevoerd, want de water en elektriciteitsvoorziening is betrouwbaar. En met de zonnepanelen wordt het kostenplaatje van de energievoorziening ook te dragen. Met als gevolg, dat de aanschaf van medische middelen ook weer beter gaat. Voor meer over de installatie, zie: https://www.ourenergyfoundation.nl/projecten/

North Sea Lions

 

 

De kosten van het project Zonne installatie bedragen een kleine ton. Ondanks dat dit een laag bedrag is voor de bedoelde installatie is de bijdrage vanuit uit onze projecten daarvoor nog niet toereikend. Daarom zijn door ons lid Jaap Teekman in samenwerking met Bart Arntzen aavullende bijdragen gezocht gerealiseerd. Bijdragen van het district waar onze Lionsclub Appingedam Delfzijl een onderdeel van is, de Lionsclub Kampen en Bremerhaven (BRD) waren verkregen of toegezegd. 

In het vierde kwartaal van 2018  is de grote bijdrage toegezegd door North Sea Lions. Dit mede dank zij het voorbereidend werk van Jaap Teekman. Jaap († 2016) was het helaas niet gegeven de officiele toekenning door North Sea Lions mee te mogen mee beleven. En ook niet de realisatie van het zonnepanelen project. Wij blijven Jaap onze dank verschuldigd. Hij was de aanjager van het Lukulu project.

North Sea Lions is een samenwerking van Lionsclubs aan de Noordzee (Engeland, Nederland, Duitsland en Denemarken). Ons Lukulu project werd door hen met vier verschillende andere projecten genomineerd voor een bijdrage. En wij zijn geselecteerd! En daarvoor zijn enorm dankbaar en blij!!!
Wij kunnen een bijdrage van 62.000 Euro tegemoet zien. Dat betekent dat elke Lionsclub in Nederland bijdraagt aan het Lukulu project van ons met 80 Euro! Daarmee durven we te zeggen dat het project gerealiseerd gaat worden.

Het budget is nog niet helemaal rond. Een bijna afsluitend stap naar het einddoel "de Zonneinstallatie voor Lukulu" kan gezet worden door de in januari 2019 verkregen bijdrage van het LCIF. 

LCIF staat voor Lions Club International Foundation (de Internationale Lions Stichting) die de projecten van de Lionsclubs ondersteunt. Dit kunnen hele brede projecten zijn (zoals Sight First, het bieden van oogzorg in gebieden waar dat praktisch niet mogelijk is) en ook projecten specifiek voor één doel. Zoals nu dan in ons geval het LUKULU HOSPITAL.

Met de bijdrage van het LCIF is het project erkend door de internationale Lions Organisatie. En daar zijn we niet alleen heel blij mee, we zijn er ook trots op. 

We zijn nu zo ver met de fundsraising dat wij het aandurven om te zeggen:

HET ENERGIE PROJECT LUKULU WORDT GEREALISEERD
WIJ GAAN DE BOUW STARTEN

 

Het is geweldig dat we de financiering nu zover rond hebben dat we dit kunnen toezeggen.

Er zijn nog een paar posten die nog gedekt moeten worden, maar dat risico is te nemen. Immers het HJSO concert komt er nog aan en we gaan nog door met de verschillende acties

Komend bezoek aan Lukulu

Voor 2020 heeft de familie Arntzen weer een bezoek aan Lukulu gepland. Dit keer om behalve goederen te brengen, ook om het nieuwe zonne-energie systeem nadat het in 2019 officieel in gebruik is genomen, te zien in het dagelijks gebruik!

Bart heeft ook toegezegd verslag te doen van wat de situatie dan is. En ook precies van wat er met de bijdragen van de sponsorgelden gebeurd is. Op deze manier hopen wij dat de betrokkenheid van de Eems-Dollard regio met het Lukulu ziekenhuis minimaal op het niveau kan blijven van wat het nu is. En dat is geweldig!

Het is de moeite waard

De volgende projecten lopen nu of zijn in voorbereiding om het Lukulu project te sponsoren:

1) PINDAKAAS voor de vogels. Deze actie loopt nog, zolang er voorraad is! 

2) Het benefietconcert van het HJSO (Haydn Jeugd Strijkorkest) op 9 maart 2019. 

3) Onze WIJNAKTIE. Bestellen kunt u ook via deze website. Nu bestellen