Op 3 december konden Bart Arntzen en Marcel van Leeuwen er bij zijn. In Zambia/Lukulu waren daar de festiviteiten ter gelegenheid van de in gebruik name van de zonne-installatie.

Zie hiervoor vooral onze pagina over de overdracht.